Най-странните празници по света

Освен международният ден на книгата днес празнуваме и деня на бъркането в носа