Слънцето не успя да пробие през тъмните облаци на Камен бряг