„Къщата на джамията” от Кадер Абдола

Кадер Абдола е един от най-интересните холандски писатели.