Реклама

Изисквания към кандидатите:

1. Академични изисквания: Кандидатите трябва да са студенти  със завършен втори курс от висшето си образование. Не е задължително те да учат журналистика.
2. Работа в медии: Не е задължително кандидатите да имат предишен опит в медиите. Въпреки това професионален опит, публикации и/или материали, които показват комуникативен талант на кандидата и отлично владеене на български език, са предимство.
3. Чужди езици: Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо. Владеенето на втори чужд език е предимство.
4. Компютърна грамотност: Windows, Word, Excel, Internet search engines…
5. Желание за работа в екип: Кандидатите трябва да бъдат на разположение не по-малко от 4 часа в интервала между 09:00 и 22:00 ч. 5 дни в седмицата. Те трябва да имат желание да учат и да изпълняват описаните по-долу задължения. Стажът предоставя на кандидатите възможност да придобият ценни професионални умения и да работят с най-добрите журналисти в България.
6. Тест и събеседване: Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени в редакцията, за да направят кратък тест за проверка на езиковите способности с цел извършване на окончателен подбор.

Продължителност на стажа:

3 месеца. Програмата е целогодишна и се провежда в четири периода, чиито начало и край са указани по-долу. Документи се подават само веднъж. В мотивационните си писма кандидатите следва да посочат за кой период кандидатстват.

Успешно завършен стаж в ”Новини и актуални предавания” не дава гаранция за наемане на работа, но носи предимство при набиране на кандидати за попълване на работни места в редакцията.

Тримесечен период:
1 март – 1 юни
1 юни – 1 септември
1 септември – 1 декември
1 декември – 1 март

Всеки тримесечен период започва и завършва на указаните по-горе дати. Документи за съответния период се приемат до десет дни преди неговото начало. Тестът и интервютата с одобрените кандидати се провеждат в последната седмица на месеца преди съответния период.

Документи за кандидатстване:

1. Мотивационно писмо: адресирано до г-н Антон Хекимян - директор  ”Новини, актуални предавания и спорт”.
2. Автобиография

E-mail адрес за изпращане на документите: [email protected]

Задължения на стажантите:

Основното задължение на стажантите е да помагат на екипа на редакция  ”Новини, актуални предавания и спорт” в ежедневната му работа. В такъв смисъл разработването на самостоятелни проекти не е задължение. Въпреки това, стажантите трябва да могат да предлагат теми за снимки и да се опитат да реализират поне един репортаж за периода на практиката си с помощта на репортер и/или продуцент от екипа.

Задълженията, с които стажантите биха могли да бъдат натоварени съобразно нуждата на различните звена в редакцията, са както следва:

1. Отговорен редактор, продуценти:
- Издирване, потвърждаване на информация от източници по телефона в случаи, когато това не налага пряк контакт на източника с репортер;
- Събиране на информация от писмени източници/интернет; следене на информационния поток по агенциите.

2. Репортери в bTV Новините, ”Тази сутрин”:
- Съдействие по време на снимки;
- Представяне на идеи за репортажи.

3. Оператори:
- Носене на статив и/или осветление по време на снимки;
- По указание на оператора – позициониране на бленда, микрофон, допълнително осветление и пр.

4. Автори в bTV Репортерите/документални филми:
- Описване на видео и интервюта;
- Прехвърляне на видео-материали от един формат на друг.

5. Международни редактори:
-  Следене на информационния поток по чуждестранни агенции и информационни сайтове;
-  Следене на международния видео-обмен и описване на материалите;

По преценка, доверие и контрол на редакторите – писане на материали за емисии.

Желаем ви успех!