РАДИО РЕКЛАМА

Радиото като интерактивна медия, достигаща до многобройна аудитория, благодарение на комбинативността си с ежедневни занимания предoставя лесен и удобен начин рекламодателите да популяризират своите марки и продукти.

Чрез креативното преплитане на музика, гласове, жива модерация, звуци и многократни повтoрeния в ефир посланията достигат по всяко време и на всяко място до публиката и безспорно увеличават разпознаваемостта и популяризацията на брандове.

bTV Radio Group с богатото си портфолио (N-JOY, bTV Radio, Jazz FM, Classic FM и Z-Rock) предлага на своите партньори достъп до най-широк диапазон от таргет аудитории, включващи различни възрастови групи от хора с разнообразни професии, интереси и начин на живот.

Освен стандартната спотова реклама в ефира на нашите радиа присъстват и алтернативни форми на реклама - спонсорски заставки, спонсориран промо-анонс, брандирани шапки реклама, nexter, countdown, продуктово позициониране, промоционално съобщение, радио игри, които са съобразени с изискванията и нуждите на клиентите.

Благодарение на богатия опит на екипа на bTV Radio Group всеки рекламодател може да е сигурен, че за него ще бъде създадена успешна радио кампания и неговият продукт ще достигне до максимално голям брой слушатели.

Спонсорски заставки

Тази форма позволява интегрирането на продукт чрез звуковото визуализиране на търговска марка в шапка реклама, която идентифицира началото и края на рекламните блокове. В радио среда тази форма е подходяща за имиджова реклама, както и за налагане на името на нов продукт и/или услуга.

Спонсориран промо-анонс

Съдържанието на тази рекламна форма включва представяне на програмата и анонсирането на нейното излъчване с прикрепена спонсорска заставка.

Брандирани шапки реклама

Рекламна форма, която има за цел да популяризира името, търговската марка, репутацията, дейността или продуктите на спонсора, осъществявайки директна асоциация с програмния продукт. Преимуществото на спонсорските заставки е, че те могат да включва специфичен звук, мелодия и/ли визуални елементи от криейтива на клиента.

Countdown

Тази рекламна форма отброява часовете/дните до началото на конкретно предаване/събитие, напомняйки за асоциацията с рекламодателя.

Nexter

Рекламна форма с продължителност от 10 секунди, която се излъчва в прекъсванията на програмата, предхождаща тази, която е спонсорирана. Използването на тази форма предлага възможността да се увеличи ефекта на комбиниран пакет от алтернативни форми, тъй като тя задържа слушателя пред радиото до началото на очакваното предаване, когато отново ще чуе присъствието на спонсора.

Промоционално съобщение

Алтернативна форма на реклама позволяваща идентифицираното представяне на продукт/ услуга на рекламодателя в избрано от него предаване. Предлагайки тази форма медията на практика предоставя ефирно време на разположение на клиентите си, през което последните могат да представят продукта си в детайли.

Продуктово позициониране

Продуктът трябва да бъде поместен и комуникиран в естествена за него среда и по елегантен начин, без да предизвиква раздразнение у слушателя, за да бъде възприет с лекота на емоционално ниво. Когато една марка е вмъкната по реалистичен начин в съдържанието на предаването, тя му придава правдоподобност и по този начин си гарантира предна позиция в съзнанието на потребителя. Продуктовото позициониране в радио среда е възможност по неангажиращ и естествен начин водещите да комуникират името и предимства на продукта.

Радио игри

Игрите, организирани в радио ефира, са най-характерните форми за алтернативно присъствие. Уникалната възможност, като основен инструмент е да бъдат ползвани водещите за комуникиране на особеностите, предимствата и механизма през целия период на кампанията/играта. Те напомнят за нея и провокират слушателите към участие. Радиото основно „играе” с въображението на слушателя и във тази връзка ефективна е комбинацията на радио ефир с интернет. Това дава възможност за визуализиране на марката/продукта, което от своя страна допълнително засилва ефекта на кампанията. Отличително предимство при организирането на игри е възможността радио станцията да напасва цялостната си програма към/за целите на кампанията /играта. Нито една друга медия не предлага подобна възможност да промяна на програмнната си схема, съобразявайки се с спецификата, комуникацията на продукта и изискванията на клиента. Гъвкавостта на радиото е огромно предимство, даващо възможност за акцентиране върху рекламирания продукт/услуга. 

Игрите като форма на присъствие в радио ефира гарантират на рекламодателя възможност за акцентиране върху съответния продукт/услуга. Чрез игрите рекламираните стоки достигат до крайния потребител под формата награда, което допълнително създава положително отношение към рекламирания  продукт.  Криетив екип работи за създаването на промо анонси за играта, комуникарщи по най-интересния и забавен начин предимствата и качествата на съответния продукт/услуга.

 Игри, реализирани с голям успех и отзвук сред аудиториията, са: „Инспектор N-JOY” и „Агент Z-Rock”, „Офис настроение”, „Wizz Пътешествие”, ”N-JOY New NOKIA”, „Открий Нестии”, “Избери NOKIA E6” „blizoo казва...!”, „Сигналът на Max Telecom”...

Обвързване на спонсор със значими музикални събития

bTV Radio Group с различните формати радио станции е в центъра на най-значимите поп, рок, джаз, класически събития в страната ни. С добрата музика, ексклузивни интервюта с култови изпълнители, срещи на слушателите с техните идоли, е възможност без аналог в българския радио ефир за алтернативно рекламно присъствие .

Примери: Ванеса Мей, Ал Жеро, Ричард Клайдерман, Скорпиънс....

Един час без реклама

Един час без реклама е характерна възможност за алтернативно присъствие в радио ефира. Тази възможност е особено подходяща за форматните радиостанции Jazz FM и Classic FM. Например в Jazz FM радио – Tuborg Chill Out…един час без реклама!