Реклама

Политиката на отдел "Продажби" на bTV е да проявява максимална ангажираност с нуждите на клиентите.

Целта ни е всеки партньор да получи качествено обслужване с минимална бюрокрация в отношенията ни.

Стремим се партньорите ни винаги да получават навременна информация за всички важни предстоящи събития или промени в програмата.

За подробна информация по всички интересуващи ви въпроси относно рекламирането в програмата и сайта на bTV можете да се свържете с нас:

bTV Media Group
Отдел “Продажби”

София 1463
пл. България, 1
НДК, Административна сграда, ет. 11
Тел. (+359) 2 9176 800
Тел. (+359) 2 9156 564
Факс: (+359) 2 9176 886
e-mail: [email protected]