Сексуаленият трафик на жени

400 жени са станали жертви на сексуална експлоатация тази година