Реклама

“Светото  семейство” разказва по чисто човешки начин за взаимоотношенията между тримата главни герои (Йосиф, Мария и Исус): за грубоватия, но добър по душа 40-годишен дърводелец, който се влюбва в много по-младо от него момиче и опитва да преодолее и проумее събитията, превръщащи живота му в ад; за красивата племенница на висшестоящ свещеник, която се бунтува срещу решението да сключи брак с непознат мъж – действие, което според нея е подобно на това да бъде продадена като животно.

След като среща Йосиф, тя осъзнава, че гласът на сърцето й и Божията воля са в единство (въпреки че в началото Йосиф не споделя това мнение…)

Филмът е подходящ за всички възрасти.