Епизод 277

Реклама

Ферхунде съобщава новината за пробива си при Али на Неджля, която побеснява. Джеврие започва да обвинява Нинуш за създалата се ситуация между Фикрет и Тахсин. Въпреки старанията си, Неджля не успява да влезе под кожата на Кемал и Сузан и изходът от ситуацията е неблагоприятен за нея.