Епизоди 11 - 15

Листопад

Реклама

11.Новината за Шевкет стига до Али Ръза и докарва след себе си неочаквани последици. Щастието и благоденствието на цялото семейство е поставено под въпрос. Въпреки твърдоглавието на Али Ръза, семейството е на път да прекрачи думата му, защото не са съгласни с решението му. Ферхуде постига своето, но бъдещето й няма да бъде толкова безоблачно, колкото тя си представя.
12.Седеф предприема отчаяни действия след като сърцето й е разбито. Нейната постъпка, обаче, дава нова надежда на Али Ръза и той не се отказва от решението си никога да не приеме Ферхунде. За негово съжаление, Шевкет не е готов да се откаже от любовта си и готви сватбата възможно най-скоро.
13.Сватбата на Шевкет и Ферхунде се превръща от щастливо събитие за едни в поражение за други. По стечение на обстоятелствата, Неджля е на път да разбере, че любовта й с Оуз не е приключила. Срещата с Оуз ще бъде изненада не само за Неджля. По време на празненството нервите на Али Ръза го предават и той се поддава на напрежението. За съжаление, вечерта е подготвила още неприятности, които да помрачат събитието.
14.Разделението на лагери в дома на Али Ръза се задълбочава. Опитите на Хайрие да поддържа цяло семейството са неуспешни и тя се отказва. Ферхунде е готова на всичко, за да си извоюва място в къщата, като постепенно убеждава Шевкет, че никой не я харесва. Зад привидно добрите й намерения за подаръка на Али Ръза и Хайрие се крият користни намрения. Но дали съдбата не й е подготвила неприятна изненада?
15.Конфликтът в дома на Али Ръза се задълбочава допълнително. Ферхунде и Шевкет са раздвоени и търсят изход от създалата се вражда, но дали главата на семейството ще бъде съгласен с плана им? Неджля се разкъсва между ненавистта на баща си към Оуз и желанието си да бъде с него. В крайна сметка Али Ръза започва да се пречупва и да приема удобствата на големия град в семейството си. Но до къде е готов да стигне и дали поредното предложение на Ферхунде няма да го ядоса прекалено много?