Епизоди 70 и 71

Листопад

Реклама

Епизод 70
Шевкет научава за скритите пари на Ферхунде и се вбесява. Али Ръза не може да си прости за начина, по който Фикрет напуска дома му. Шевкет и баща му правят постъпки, за да освободят Лейля от Оуз. Междувременно Ферхунде се среща с Неджля и й дава съвет да напусне Оуз, въпреки че никога няма да може да се върне при семейството си.

Епизод 71
Нехир чувства угризения, че е помогнала на Фикрет да се омъжи така бързо. Фикрет започва да осъзнава в какво се е забъркала, но дали не е твърде късно? Срещата на Али Ръза с Оуз е драматична – част от семейството са във възторг, а друга част са притеснени. Напрежението, на което са подложени, всява раздор между неджля и Оуз.