Епизод 141

Реклама

Планът на Фирдевс жъне успех – Бехлюл разговаря със Седеф, но скрива от Нихал. Бюлент се ядосва, защото си мисли, че искат да го отпратят, като му търсят университет в чужбина. Фирдевс продължава с опитите си на внуши да Нихал да отложи сватбата. Бихтер се опитва да настрои Аднан срещу Мадмоазел. Пейкер търси сметка на майка си за действията й срещу Бехлюл.