Епизод 152

Реклама

Четин взeма законови мерки преди брака си с Фирдефс, защото се чувства неуверен в решението си относно брака и в мнението си относно неговата избраница. Междувременно Фирдефс започва нареждания за трескавата подготовка за специалната вечеря. Бехлюл съобщава на Бихтер, че доказателството срещу тяхната любовна авантюра вече не съществува. Бюлент и Бешир провеждат откровен приятелски разговор, след като състоянието на Бешир отново се влошава. Бихтер продължава с опитите си да убеди Бехлюл да се откаже от Нихал и дори го заплашва, че тя ще разкрие случилото между тях.