Епизод 155

Реклама

Аднан разговаря с Бехлюл и споделя притеснението си, че племенникът му е способен отново да стане безотговорен и да нарани Нихал. Сватбата наближава и Бихтер е на път да полудее, яростта й расте, тя е готова на всичко. Пейкер се сбогува със сестра си и майка си, казва им, че заминават, за да намерят спокойствие. Бешир се сбогува с Нихал. Дениз чувства, че не може да мълчи повече и иска да разговаря с Аднан. Бехлюл и Бихтер провеждат сериозен разговор, с който окончателно приключват отношенията помежду си. Различни трепети завладяват всички в къщата на Зиягил.