Епизод 149

Реклама

Катя разговаря с Несрин и й казва, че думите на Хилми за Бихтер имат основание. Бихтер и Нихал започват да кроят планове за изненада на Бехлюл за рождения му ден. Бешир моли Бехлюл да го измъкне от болницата. Пейкер предупреждава Бехлюл да стои далеч от сестра й. Бихтер изкушава Бехлюл и му отправя предложението, че за да се разделят завинаги иска първо да останат насаме за последно, но какво всъщност цели тя? Затегнатите отношения между Зиягил и Хилми Йонал намират отражение в отношенията между Фирдефс и Пейкер.