Епизод 143

Реклама

Нихал разбира целта на Бихтер и Фирдевс – да разделят нея и Бехлюл. Бюлент се извинява за поведението си към Бихтер. Фирдевс се държи грубо с Катя след неуспеха на плана им, Катя я заплашва, че ще я издаде, ако я уволни от работа. Несрин прави опит да й помогне, но Катя я отпраща ядосано.