Шефкет Чападжиев: Надявах се, че България ще е на по-виско икономическо ниво

Най-богатият българин в САЩ Шефкет Чападжиев със специално интервю за "120 минути"