Странният случай с Ирина Бокова

Защо България влезе в спирала от скандали за ООН?