Търгове наужким, "свои хора" печелят държавна земя

Разследване на Марин Николов

Реклама

Кръстосани сигнали за нагласени търгове за наем на държавни ниви. Темата този път е земеделие и касае Силистра. Става дума за търгове за наем на обработваеми земи от държавния поземлен фонд и доклади на земеделското министерство, които констатират, че търговете са опорочени.