Финална задача

Вижте каква беше послената задача на двамата финалисти

Финална задача