Ресторантче, ресторантче...

Вижте каква беше реакцията на Сидония, когато видя за първи път наградата си.

Ресторантче, ресторантче...