Изповедта на Сидония

На каква цена човек е готов да победи и може ли да понесе последствията след това?

Изповедта на Сидония