Глухо момиче пише романи и мечтае за филм

Глухо момиче пише романи и мечтае за филм