Истински светини в студиото - с директора на ВИМ Соня Пенкова