Конфликтът между града и селото

Да останат ли младите хора на село?