Пожелахте да говори: Гена Трайкова

Какво каза Венелин Петков за колежката си и кой е репортажът, който е успял да я разчуства истински?