Съдовете на прехода

Вижте как една българка пресъздаде политиците ни като вази