Брауновият газ: оксиводородни генератори

Разказва проф. дтн инж. Цвети Цветков, Българско водородно общество

Реклама

"Ние решихме да направим експеримент в един от нашите водещи заводи в Самоков, които по лиценза на Юл Браун изработиха два оксиводородни генератора", каза проф. дтн инж. Цвети Цветков.

"На база на брауновия газ има разработени апарати, най-модерни, приложени в Южна Корея, Япония, които заваряват в различни мащаби - от индустриални до бижутерия, микроелектроника, заварки под вода, апарати за икономия на гориво на автомобилите, изчистване на горивната смес, където излишната енергия се използва за производство на брауновия газ", поясни той.