Реклама

„Преди обед“ е сред предаванията на bTV, които получиха albert сертификат за екоустойчивост и въглеродна неутралност през 2022г.

В предаването се прилагат редица „зелени практики“ или т. нар. „green filming“ Следването на тези практики е неизменна част от работата на целия екип, което гарантира създаването на качествено съдържание с грижа за природата.

Ето част от стъпките, които екипът на „Преди обед“ предприе:

  • използване на екосертифицирани продукти и услуги, както и рециклирани материали
  • ограничаване на използването на продукти и консумативи за еднократна употреба
  • разделно събиране на отпадъци
  • ограничаване на употребата на хартия
  • обучение на продукционните и креативни екипи
  • еко рубрика

Намаляването на емисиите на предаването чрез въвеждане на зелените практики/green filming, се сертифицира от британската платформа albert, част от BAFTA (British Academy of Film and Television Arts), която подпомага екологичната устойчивост на телевизионната и филмова индустрия повече от 10 години.