101 идеи за семейно пътуване в България

Елина Цанкова и Иван Михалев са гости при Деси и Сашо

101 идеи за семейно пътуване в България

Реклама

Те са градски хора, но бягствата им извън София са стотици. Описват и споделят всичко преживяно в книги, в които събират съвети, маршрути и полезна информация. Колкото и да си подготвен теоретично, пътуването става съвсем различно на практика, когато станеш родител.

Елина Цанкова и Иван Михалев са гости при Деси и Сашо.