140 години Женски пазар

Емблематичното място е атракция за гостите на столицата

Реклама

Днес Камен Лисички е на Женския пазар, за да провери върви ли търговията и има ли там Черен петък.

"Той е минал през много превратности, но интересното е, че винаги е събирал хората, независимо от техния произход или националност. Събирал е гражданите от София, селяните, които са идвали от селата, евреите, арменците, които са идвали да търгуват. Много хора са изградили тази архитектура, именно осъзнавайки силата на това средище", коментира Драгомир Димитров.