Час по комунизъм в училище?

Час по комунизъм в училище?