Дали светът води началото си от датата 7 октомври?