Днес всички говорят за... картите за сексуално здраве в парламента

Коментатори тази седмица са Кристина Димитрова и Орлин Горанов

Днес всички говорят за... картите за сексуално здраве в парламента