Днес всички говорят за... кирилицата

Коментатори тази седмица са писателят Силвия Томова и актьорът Мариан Бачев