Днес всички говорят за.. книгата и четенето като важно умение, което се учи

Коментатори тази седмица в "Преди обед" бяха Милена Шаркова и Иван Владимиров

Днес всички говорят за.. книгата и четенето като важно умение, което се учи

Реклама

За последен път тази седмица на диванчето в "Преди обед" сядат коментаторите маркетологът Милена Шаркова и психологът и писател Иван Владимиров-Нав. Темите, на които се спярха днес, са:

- жертвите на домашно насилие

- изложба с кампания срещу домашното насилие