Днес всички говорят за... колонизацията на Марс до 2025 година

Коментатори тази седмица са писателката Силвия Томова и актьорът Мариан Бачев