Днес всички говорят за... Мариус Донкин начело на Народния театър

Коментатори тази седмица са Нина Николина и Максим Бехар