Днес всички говорят за... нарушенията по пътищата

Коментатори тази седмица са Валентина Войкова и Борислав Банев