Днес всички говорят за... правата на хората с увреждания

Коментатори тази седмица са Нина Николина и Максим Бехар