Днес всички говорят за... природосъобразния туризъм

Коментатори тази седмица са актрисата Надя Иванова и предприемача Кирил Петков