"Дуенде" на брега на морето

Работното морско лято на неповторимата Татяна Лолова