Духът на здравето: Факти и митове за ваксините

Разговор с д-р Неделя Щонова и проф. д-р Тодор Кантарджиев

Духът на здравето: Факти и митове за ваксините