Духът на здравето: историята на Димо от Варна, оцелял въпреки лекарските прогнози

Историята на Димо от Варна, оцелял въпреки лекарските прогнози, диагнозата рак и животозастращаваща операция

Духът на здравето: историята на Димо от Варна, оцелял въпреки лекарските прогнози