"Духът на здравето": Как да предпазим гърлото?

Темата коментират д-р Неделя Щонова, доц. д-р Александър Вълков и д-р Георги Николов

"Духът на здравето": Как да предпазим гърлото?