"Духът на здравето": Как да разпознаем симптомите на мозъчен инсулт?

Какво е терапевтичен прозорец и защо е важно да се действа адекватно в условията на спешност - разговор с акад., проф., д-р Иван Миланов

"Духът на здравето": Как да разпознаем симптомите на мозъчен инсулт?

Реклама

На 29 октомври отбелязваме Световния ден за борба с инсулта, затова днес правим едно предаване, чиято цел е да осигури повече гласност за стратегиите и начините на превенция, както и да информираме за това, кои са началните симптоми на инсулта и как да ги разпознаваме, защото инсултът е един спешен неврологичен инцидент.

Инсултът е времезависим инцидент - доказано е, че само за 1 секунда загиват близо 32 000 мозъчни клетки. В края на първия час около 120 млн. мозъчни клетки са в състояние на смъртна опасност. Обаче те все още могат да бъдат възстановени напълно, ако се започне навременно, адекватно и правилно лечение. Това определя и понятието терапевтичен прозорец, което е от 0 до 4,5 часа от началото на симптомите на инсулта.

Как да разпознаем бързо симптомите на инсулта, какво означава да действаме адекватно в условия на спешност - търсим отговорите с акад., проф., д-р Иван Миланов, който е председател Българското дружество по неврология и директор Университетската болница по неврология и психиатрия "Свети Наум".