"Духът на здравето": Съвременни подходи за диагностика и лечение на аутизъм

Какво трябва да знаем за аутизма?

Реклама

Дерек Паравичини е смятан за един от най-великите джаз музиканти на нашето време. Той обикаля целия свят, записва албуми, получава награди, свири с куп известни музиканти, за него се композират концерти, снимат се филми. А всъщност Дерек е незрящ от раждането си, има аутизъм и дълбока умствена изостаналост. И същият този човек е в състояние да разпознае 20 ноти в акорд, а средният музикант може да разпознае 5-6. 

За загадките и възможностите на човешкия мозък говорим днес в "Духът на здравето". Гости на д-р Неделя Щонова в студиото са Мина Енева-Ламбовски, основател на дневен център за работа с деца с аутизъм и Надежда Данабашева, родител на дете с аутизъм.