Гигантски роботи в София

14 машини с огромни размери и супер сили в изложба

Реклама

Камен Лисички е в града на роботите, където има и добри, и лоши роботи - 14 машини с огромни размери и супер сили в изложба. Той ни среща с мениджъра на проекта, който в момента е преобразен изцяло като робот.