Говорим за... Изборите и лош вкус ли е да се спори за политика

Седмични коментатори са актрисата Анелия Луцинова и "свръхчовекът" Георги Ненов

Говорим за... Изборите и лош вкус ли е да се спори за политика

Реклама

Говорим за... Изборите и лош вкус ли е да се спори за политика