Говорим за... Ще си спомнят ли за нас хората след 100 години?

Любопитните новини коментираме с Надя Павлова и Веселин Плачков

Говорим за... Ще си спомнят ли за нас хората след 100 години?